Pengumuman

Tracing Lulusan

Dalam rangka mendata keadaan Alumni Pascasarjana UNNES, kami mengadakan tracer study terhadap Alumni , kami telah menyediakan form pendataan melalui Google Form. mohon kesediaan Alumni untuk mengisi Google Form berikut […]